governor of madhya pradesh, mp governor list, governor of mp list, madhya pradesh governor list, who is the present governor of madhya pradesh

MP Governor List ( Madhya Pradesh Governor 2022 )

Let’s Read about Governor of Madhya Pradesh 2022, MP Governor List 2022, Governor of MP list, Madhya Pradesh Governor list 2022.

MP Governor List 2022 -:

Sr. No.Governor of Madhya PradeshTenure
1.Shri Bhograju Pattabhi Sitaramaiya01/11/1956 – 13/06/1957
2.Shri Hari Vinayak Pataskar14/06/1957 – 10/02/1965
3.Shri Kyasamballi Chengalrao Reddy (K. C. Reddy)11/02/1965 – 02/02/1966
4.Justice P. V. Dixit (Acting)03/02/1966 – 09/02/1966
5.Shri Kyasamballi Chengalrao Reddy10/02/1966 – 07/03/1971
6.Shri Satyanarayan Sinha08/03/1971 – 13/10/1977
7.Shri Niranjan Nath Wanchoo14/10/1977 – 16/08/1978
8.Shri Cheppudira Muthana Punacha17/08/1978 – 29/04/1980
9.Dr. Bhagwat Dayal Sharma30/04/1980 – 25/05/1981
10.Justice G. P. SIngh (Acting)26/05/1981 – 09/07/1981
11.Dr. Bhagwat Dayal Sharma10/07/1981 – 20/09/1983
12.Justice G. P. SIngh (Acting)21/09/1983 – 07/10/1983
13.Dr. Bhagwat Dayal Sharma08/10/1983 – 14/05/1984
14.Shri K. M. Chandy15/05/1984 – 30/11/1987
15.Justice N. D. Ojha (Acting)01/12/1987 – 29/12/1987
16.Shri K. M. Chandy30/12/1987 – 30/03/1989
17.Smt. Sarla Grewal31/03/1989 – 05/02/1990
18.Shri Kunwar Mahmood Ali Khan06/02/1990 – 23/06/1993
19.Dr. Mohammad Shafi Qureshi24/06/1993 – 21/04/1998
20.Dr. Bhai Mahavir22/04/1998 – 06/05/2003
21.Shri Ram Prakash Gupta07/05/2003 – 01/05/2004
22.Shri Krishna Mohan Seth (Acting)02/05/2004 – 29/06/2004
23.Dr. BalRam Jakhar30/06/2004 – 29/06/2009
24.Shri Rameshwar Thakur30/06/2009 – 07/09/2011
25.Shri Ram Naresh Yadav08/09/2011 – 07/09/2016
26.Shri Om Prakash Kohli (additional charge)08/09/2016 – 22/01/2018
27.Smt. Anandiben Patel23/01/2018 – 28/07/2019
28.Shri Lal Ji Tandon29/07/2019 – 30/06/2020
29.Smt. Anandiben Patel (additional charge)01/07/2020 – 06/07/2020
30.Shri Mangubhai Chhaganbhai Patel08/07/2021 – Incumbent

Who was the first governor of Madhya Pradesh ?

Shri Pattabhi Sitaramaiya

Who was the first woman governor of Madhya Pradesh ?

Smt. Sarla Grewal

Who is the present Governor of Madhya Pradesh 2022 ?

Shri Mangubhai Chhaganbhai Patel

Read More -:

Please do follow -: Facebook Page

Leave a Reply